Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola Kúpeľná 2, 08001 Prešov 36165620
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Kollárova 55, 97401 Banská Bystrica 31930859
Základná škola Ul. školská 1, 03854 Krpeľany 37812041
Materská škola Mirka Nešpora 22, 08001 Prešov 42085501
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč Námestie sv. Martina 5, 90851 Holíč 00159115
Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 04017 Košice-Barca 17150922
Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali (skrátený názov MsKJJ) Hlavná 15/61, 92701 Šaľa 42125791
Materská škola s materskou školou Šurany, Ul. MDŽ č. 26, 942 01 Šurany MDŽ 26, 94201 Šurany 37864122
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Horná 11, 92701 Šaľa 17641471
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 6, 98004 Gemerské Dechtáre 37892720
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno 00648710
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie ul.SNP 227/23, 02801 Trstená 37976702
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom Dunajský rad 138, 94636 Kravany nad Dunajom 00159042
Základná škola Štefana Závodníka Pružina 408, 01822 Pružina 31202357
Základná umelecká škola Partizánska 185, 03301 Liptovský Hrádok 37906526
Technické služby v likvidácii Šenkvická 12, 90201 Pezinok 00384780
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová A. F. Kollára 234, 01306 Terchová 00623521
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Sládkovičova 311, 96237 Kováčová 35984767
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom Ul. Eötvösa 35, 94533 Komárno 36102784
Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany 00893480
Obchodná akadémia Trnava Kukučínova 34/1191, 91729 Trnava 00162001
Gymnázium Andreja Sládkoviča Komenského 18, 97401 Banská Bystrica 00160521
Základná škola s materskou školou Rakúsy, okres Kežmarok Rakúsy 81, 05976 Rakúsy 37874357
Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom Horný rad 566/89, 90613 Brezová pod Bradlom 36128589
Špeciálna základná škola s VJM Pomlejská 1, 93101 Šamorín 35630116
Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2, 83103 Bratislava-Nové Mesto 31768989
Základná škola s materskou školou Lesnica Lesnica -, 06533 Lesnica 37876139
Mestské kultúrne stredisko Nám.Slobody 1, 07301 Sobrance 00186597
Hotelová akadémia Baštová 32, 08001 Prešov 00162191
Obchodná akadémia Štefánikova 1529/39, 06641 Humenné 00162132
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho Školská 21, 99001 Veľký Krtíš 00160709
Poliklinika Ružinov Ružinovská 10, 82799 Bratislava-Ružinov 17336198
Základná škola Košice Požiarnická 3, 04001 Košice-Juh 31263097
Turčianske kultúrne stredisko v Martine Divadelná 5, 03601 Martin 36145335
Materská škola 8. mája 2, 921 01 Piešťany 8. mája 2, 92101 Piešťany 37988549
Základná škola s materskou školou Rakovice 15, 92208 Rakovice 37838741
Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo Nám. Konkolyho - Thege 2, 94701 Hurbanovo 37861123
Škola v prírode Moravský Svätý Ján Piesočná 798, 90871 Moravský Svätý Ján 36082180
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Švermova 8, 92400 Galanta 36080527
Základná umelecká škola v Stupave Cintorínska 2, 90031 Stupava 31810314
Tento register má len informatívny charakter.