Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
FOTOFO Prepoštská 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto 30811911
Obec Ruskovce Ruskovce 47, 07242 Úbrež 00325741
Obec Stará Myjava Stará Myjava 145, 90701 Stará Myjava 00310034
Mestský klub vzpierania a silových športovcov Michalovská 9, 04011 Košice-Západ 35552867
Zariadenie pre seniorov Skalica Pod hájkom 36, 90901 Skalica 00596469
ADO-Service, s.r.o. Kočovská 732, 90632 Jablonica 36417971
Obec Drahovce Drahovce 429/127, 92241 Drahovce 00312461
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Laurinská 2, 81508 Bratislava-Staré Mesto 00178527
Obec Staré Staré 208, 07223 Staré 00325805
Obec Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 0, 02055 Lazy pod Makytou 00317446
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor SVINICA Svinica 54, 04445 Svinica 42107580
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Kátovská 21, 90851 Holíč 00596299
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17, 90501 Senica 37847635
Public plus, spol. s r.o. Pluhová 41, 83103 Bratislava-Nové Mesto 31406408
Obec Cigeľ Cigeľ 192, 97101 Cigeľ 00318027
MARGINAL Záhradnícka 27, 81107 Bratislava-Staré Mesto 42174414
Miestna akčná skupina Združenia Termál M. R. Štefánika 1, 94145 Maňa 42119545
Obec Jalovec Mlynská 636, 97231 Jalovec 00647845
Štátny pedagogický ústav Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto 30807506
Senior dom Terézia n.o. Zámocká 390, 90851 Holíč 37986198
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry Laurinská 2, 81508 Bratislava-Staré Mesto 17328501
Obec Skačany Skačany 451, 95853 Skačany 00311057
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislavy Grösslingová 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto 42174503
Via Romanum Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok 42121124
Obec Vojnatina Vojnatina 124, 07261 Porúbka 00325961
Zariadenie pre seniorov Kostolecká 110/2, 92221 Moravany nad Váhom 00611913
RONA, a.s. Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne 31642403
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a, 83007 Bratislava-Nové Mesto 17314852
Centrum starej hudby Fándlyho 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto 31749909
Obec Bošany SNP 112, 95618 Bošany 00310255
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš 42116252
Obec Veľké Revištia Veľké Revištia 25, 07243 Veľké Revištia 00325945
Obec Sulin Sulín 99, 06546 Sulín 00330191
Obec Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy 243, 06502 Vyšné Ružbachy 00330264
VITALITA n.o. LEHNICE Lehnice 113, 93037 Lehnice 36084328
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" Hollého 7, 92001 Hlohovec 00611956
TECHMAT s.r.o. A. Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša 36338451
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42, 83105 Bratislava-Rača 00681385
Nadácia Jána Cikkera Fialkové údolie 2, 81101 Bratislava-Staré Mesto 31784275
Obec Vasiľov Vasiľov 0, 02951 Vasiľov 00314943
Tento register má len informatívny charakter.