Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná Hviezdoslavova 149, 02743 Nižná 37810073
MAJÁK Bernolákova 37, 95300 Zlaté Moravce 36108154
Slovenské národné múzeum Vajanského nábr. 2, 81436 Bratislava-Staré Mesto 00164721
Vysoká škola výtvarných umení Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava-Staré Mesto 00157805
Tento register má len informatívny charakter.