Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
TRADE MARK INVEST, s. r. o. Slovenská 1, 08501 Bardejov 45350817
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov Gaboltov 28, 08602 Gaboltov 31997945
Zoologická záhrada Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves 00179710
Malokarpatské múzeum v Pezinku Štefánikova 4, 90201 Pezinok 00350095
Tento register má len informatívny charakter.