Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
MALES, s.r.o. SNP 16, 96501 Žiar nad Hronom 36624071
PRAVEL, spol. s r.o. Prakovce 13, 05562 Prakovce 36194832
AGROLEHOTA, s.r.o. Horná Lehota 61, 97681 Horná Lehota 36026085
Mesto Sládkovičovo Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo 00306177
Tento register má len informatívny charakter.