Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava 31749542
ORYKTOLAGUS FARM, s.r.o. Tomášovce 435, 98556 Tomášovce 36619043
SHP SLAVOŠOVCE, a.s. Slavošovce 298, 04936 Slavošovce 36200166
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Mallého 2, 90901 Skalica 36088978
Tento register má len informatívny charakter.