Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov 30844185
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka 35942436
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Obec Gbeľany Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany 00321273
Tento register má len informatívny charakter.