Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Malacky Radlinského 1, 90101 Malacky 00304913
Obec Prečín Prečín 304, 01815 Prečín 00317691
Obec Bohdanovce nad Trnavou Trhová ulica 268/1, 91909 Bohdanovce nad Trnavou 00312266
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Hlavné námestie 8, 81422 Bratislava-Staré Mesto 30793629
Tento register má len informatívny charakter.