Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Lipovník Lipovník 164, 04942 Lipovník 00328464
Patrik Macko Prešovská 30, 82108 Bratislava-Ružinov 46112456
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Sekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves 00683876
Obec Vinné Vinné 508, 07231 Vinné 00325953
Tento register má len informatívny charakter.