Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
PPI - ETC Slovakia s.r.o. Dvojkrížna 47, 82107 Bratislava-Vrakuňa 35803860
Obec Petrikovce Petrikovce 71, 07206 Petrikovce 00325597
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka 30813891
DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o. Slovienska 5/C, 84110 Bratislava-Devín 46708502
Tento register má len informatívny charakter.