Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE) Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov 42181186
OKRAJ, o. z. Ľubovnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka 42260418
ENIL Industry s. r. o. Trenčianska 57, 82109 Bratislava-Ružinov 46050680
Združenie sclerosis multiplex - Nádej Nad Lúčkami 51, 84105 Bratislava-Karlova Ves 37926861
Tento register má len informatívny charakter.