Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Nám. slobody 10, 90901 Skalica 34140590
AN MAISON, s.r.o. Koceľova 15, 82108 Bratislava-Ružinov 45614288
Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374 Oščadnica 1374, 02301 Oščadnica 37812271
Obec Kalinovo SNP 14, 98501 Kalinovo 00316121
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Kubínyiho nám. 3, 98401 Lučenec 35984791
Obec Lom nad Rimavicou Lom nad Rimavicou 13, 97653 Lom nad Rimavicou 00313556
Obec Veľké Rovné Veľké Rovné 1621, 01362 Veľké Rovné 00321737
Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Tomášikova 10/A, 82103 Bratislava-Ružinov 35895403
Vodárenské a technické služby, s.r.o. Šafárikova 30, 92001 Hlohovec 36255556
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín 37808699
Obec Kokava nad Rimavicou Nám. 1. mája 1, 98505 Kokava nad Rimavicou 00316130
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici Skuteckého 14, 97401 Banská Bystrica 35985381
Obec Dolná Lehota Dolná Lehota 162, 97698 Dolná Lehota 00313351
Ľubomír Žiak - Správcovská a realitná kancelária Progres Tomášikova 10/A, 82103 Bratislava-Ružinov 35332867
Nezábudka Pata n.o. Lipová 995/50 A, 92553 Pata 37986899
Základná škola s materskou školou Komenského 279/32, 02601 Dolný Kubín 37808761
Obec Malý Horeš Malý Horeš 0, 07652 Malý Horeš 00331724
Obec Zavar Viktorínova 14, 91926 Zavar 00313203
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici Dolná 35, 97401 Banská Bystrica 35987138
Obec Jelšovec Jelšovec 74, 98532 Veľká nad Ipľom 00647331
Tento register má len informatívny charakter.