Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mestské lesy, spol. s r.o. Bernolákova 36/11, 96801 Nová Baňa 31588182
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica Partizánska cesta 69, 97498 Banská Bystrica 36022047
Zariadenie pre seniorov Šaštín Stráže Nádražná 1259, 90841 Šaštín-Stráže 31824064
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied Tatranská Lomnica 0, 05960 Vysoké Tatry 00166529
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Levice Koháryho 2, 93401 Levice 36038351
Mestské lesy, s.r.o. Priemyselná 969/14, 96301 Krupina 31616798
Obec Voznica Voznica 135, 96681 Voznica 00321087
Domov dôchodcov Dolné Saliby Dolné Saliby 786, 92502 Dolné Saliby 00352527
Matematický ústav Slovenskej akadémie vied Štefánikova 49, 81473 Bratislava-Staré Mesto 00166791
Obec Hruštín Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín 00314501
Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o. HSNP 152, 04425 Vyšný Medzev 36209953
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Prešov Obrancov mieru 6, 08001 Prešov 36038351
Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona Kasárenská 1A, 93101 Šamorín 00655724
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava-Karlova Ves 00586978
GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica Slovenská 15, 05601 Gelnica 31684378
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Liptovský Hrádok J. Martinku 110, 03311 Liptovský Hrádok 36038351
Obec Hlinné Hlinné 74, 09435 Hlinné 00332411
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84503 Bratislava-Karlova Ves 00166596
Obec Likavka Likavka 815, 03495 Likavka 00315362
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. Námestie SNP 45/5, 96261 Dobrá Niva 36050881
Tento register má len informatívny charakter.