Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Rožňava Jovická 2, 04801 Rožňava 36038351
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Košice Moyzesova 18, 04239 Košice-Staré Mesto 36038351
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Považská Bystrica Orlové 300, 01722 Považská Bystrica 36038351
Zariadenie pre seniorov Prievidza J. Okáľa 6, 97101 Prievidza 00648698
Obec Obeckov Obeckov 165, 99105 Obeckov 00648582
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Prievidza Švéniho 7, 97153 Prievidza 36038351
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom 00632333
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Trenčín Hodžova 38, 91152 Trenčín 36038351
Domov dôchodcov Nám. hrdinov 12, 95633 Chynorany 30999839
Obec Hajnáčka Hajnáčka 484, 98033 Hajnáčka 00318736
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Smolenice Trnavská 12, 91904 Smolenice 36038351
Služby obce Ľubica s.r.o. Gen. Svobodu 248/127, 05971 Ľubica 46201297
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Šaštín Pri rybníku 1301, 90841 Šaštín-Stráže 36038351
I.Svätojurská, akciová spoločnosť Na pažiti 4E, 90021 Svätý Jur 31437567
Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj Mokrý Háj 203, 90865 Mokrý Háj 00655589
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Žarnovica Železničná 613/13, 96681 Žarnovica 36038351
Mestské lesy v Bratislave Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava-Nové Mesto 30808901
Zariadenie pre seniorov Ulica generála Svobodu 1948/10, 92901 Dunajská Streda 00596515
Obec Pusté Úľany Hlavná 91/208, 92528 Pusté Úľany 00306134
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Topoľčianky Parková 7, 95193 Topoľčianky 36038351
Tento register má len informatívny charakter.