Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Starinská 6189/164, 06601 Humenné 45737983
SENION, n.o. S.Chalupku 9823/1B, 03601 Martin 42168571
SENIOR n.o. Vojka nad Dunajom 220, 93031 Vojka nad Dunajom 36084131
Obec Ladomirová Ladomirová 33, 09003 Ladomirová 00330671
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán Považské Podhradie 204, 01707 Považská Bystrica 45731594
DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o. Jozefa Martinčeka 108/50, 01303 Varín 45739927
Obec Kameničná Hlavná 122, 94601 Kameničná 00306495
biely orgován, n.o. Rajecká 2788/1, 01001 Žilina 45740941
SENIOR CLUB STRIEBORNICA Hoštáky 41, 92101 Piešťany 42164877
Obec Vavrečka Vavrečka 203, 02901 Vavrečka 00314951
Pokoj n.o. Voderady 205, 91942 Voderady 45743851
FOR REGION, n.o. Nadabula 256, 04801 Rožňava 35583479
Mestská časť Košice-Pereš Krompašská 54, 04011 Košice-Pereš 00690953
Dom tretieho veku Poloreckého 2, 85101 Bratislava-Petržalka 30842344
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Beňuš Beňuš 455, 97664 Beňuš 36038351
Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970, 02201 Čadca 42391385
Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom 132, 93577 Vyškovce nad Ipľom 00307661
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov Osiková 26, 01007 Žilina 00647713
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Sobrance Kúpeľská 69, 07301 Sobrance 36038351
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice 00651443
Tento register má len informatívny charakter.