Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov 00331007
Obec Oravská Polhora Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora 00314749
Slovenská plavecká federácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 36068764
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto 30797764
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Jána Bottu 4, 91701 Trnava 37847562
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník 00331023
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto 31364501
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov 30796482
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto 31947000
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Miletičova 19, 82109 Bratislava-Ružinov 30858003
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
Slovenská správa ciest Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov 00003328
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka 35919001
OBEC Štitáre Pri prameni 14, 95101 Štitáre 37869531
Obec Patince Lipová 233, 94639 Patince 00306631
Obec Špania Dolina Špania Dolina 132, 97401 Špania Dolina 00313858
Obec Bystrany Bystrany 0, 05362 Bystrany 00328995
Obec Hrašovík Hrašovík 36, 04442 Rozhanovce 00691232
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13, 81484 Bratislava-Staré Mesto 17337089
Obec Lenartov Lenartov 37, 08606 Lenartov 00322270
Tento register má len informatívny charakter.