Henrieta Crkoňová

podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu SR


Funkčné obdobie: november 2022 - november 2029

Henrieta Crkoňová


Životopis
 

Priebeh zamestnaní:

06 /2022 – 11/2022
Finančná manažérka Európske hlavné mesto kultúry

01/2015 – 06/2022
Credit audit, Bratislava

01/2015  – 03/2015
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

03/2014 – 01/2015
Vedúca služobného úradu MŠVVaŠ SR

09/2012 – 03/2014
Generálna riaditeľka, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

10/2007 – 06/2011
Kvestorka, Univerzita Palackého v Olomouci

09/2005 – 7/2014
Zakladateľka a spolumajiteľka audítorskej spoločnosti
Credit audit, Bratislava

02/1994  – 12/1996
Vedúca ekonomického oddelenia
I.K.M. Reality staving Banská Bystrica

09/1992 – 12/2012
SZČO

10/1990  – 02/1994
Referentka oddelenia
OÚNZ, Žiar nad Hronom
 

Vzdelanie: 

1986 – 1990
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta riadenia

1985 – 1986
Zahraničná príprava pre štúdium v zahraničí, Gymnázium v Banskej Štiavnici

1982  – 1985
Gymnázium vo Zvolene
 

Doplňujúce vzdelanie: 

Kurzy: správca konkurznej podstaty a vyrovnávací správca, účtovníctvo – aktuálne témy, daňový poradca, audítor a asistentka audítora
 

Jazykové vzdelanie:

Anglický jazyk – aktívne
Ruský jazyk – pasívne