Henrieta Crkoňová

podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu SR

 

Funkčné obdobie: november 2022 - november 2029