Kontakt

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2
Bratislava 26
824 73

Web: www.nku.gov.sk
E-mail: info@nku.gov.sk
Podateľňa: +421 2 501 14 911

IČO :     30844878
DIČ :     2020815665 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SK41 8180 0000 0070 0006 0603 
BIC/SWIFT: SUBASKBX

 

Ing. Karol MITRÍK

predseda
T: +421 2 501 14 402
F: +421 2 554 23 005
E-mail: predseda@nku.gov.sk
E-mail: karol.mitrik@nku.gov.sk

 

Ing. PhDr. Ľubomír ANDRASSY

generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR
T: +421 2 501 14 415
E-mail: lubomir.andrassy@nku.gov.sk

 

Mgr. Marek PAPAJČÍK

hovorca
T: +421 2 501 14 451

E-mail: hovorca@nku.gov.sk
E-mail: marek.papajcik@nku.gov.sk
 

Podateľňa
Úradné hodiny
Po - Št: 08:00 h. - 14:00 h.
Pi: 08:00 h. - 11:00 h.
Obed od 11:30 h. do 12:00 h.

Sekcia kontroly NKÚ SR

Sekcia kontroly:           +421 2 501 14 102
Generálna riaditeľka: Mgr. Ľubica Gazdová

Zväčšiť mapu