Kontakt

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2
Bratislava 26
824 73

Web: www.nku.gov.sk
E-mail: info@nku.gov.sk


Twitter: www.twitter.com/NKUSR
Facebook: www.facebook.com/nkusr
Youtube: www.youtube.com
LinkedIn: www.linkedin.com
Instagram: www.instagram.com


Podateľňa

T: +421 2 501 14 911
Úradné hodiny
Po - Št: 08:00 h. - 14:00 h.
Pi: 08:00 h. - 11:00 h.
Obed od 11:30 h. do 12:00 h.

 

IČO :     30844878
DIČ :     2020815665 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SK41 8180 0000 0070 0006 0603 
BIC/SWIFT: SUBASKBX

 

Predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu SR


Ing. Karol MITRÍK

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
T: +421 2 501 14 402
E-mail: predseda@nku.gov.sk

 

Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
T: +421 2 501 14 415
E-mail: podpredseda@nku.gov.sk

 

Kancelária predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR

Ing. Renáta LAJOŠOVÁ, MBA

poverená výkonom funkcie generálnej riaditeľky kancelárie predsedu NKÚ SR
T: +421 2 501 14 314
E-mail: renata.lajosova@nku.gov.sk

 

Odbor komunikácie a styku s verejnosťou

Ing. Janka BURDOVÁ, PhD.

Riaditeľka odboru
T: + 421 2 501 14 411
E-mail: janka.burdova@nku.gov.sk 

 

Mgr. Marek PAPAJČÍK

hovorca
T: +421 2 501 14 451
E-mail: hovorca@nku.gov.sk
E-mail: marek.papajcik@nku.gov.sk

 

Sekcia kontroly NKÚ SR

Mgr. Ľubica GAZDOVÁ

Generálna riaditeľka sekcie kontroly
T:  +421 2 501 14 102
E-mail: lubica.gazdova@nku.gov.sk

 

 

Zväčšiť mapu