Bývalé vedenie NKÚ SR


Bývalí predsedovia a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky:

Ing. Karol Mitrík                                                                                    (21. 5. 2015 - 25. 5. 2022)

Podpredsedovia:

Ing. Igor Šulaj                                                                                          (12.9.2013 - 13.9.2020)
Ing. Vladimír Tóth                                                                                   (12.9.2013 - 13.9.2020)

 

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský                                                            (9. 2. 2005 - 20. 5. 2015)

Podpredsedovia:
Ing. Zora Dobríková                                                                               (9.2.2005 - 8.2.2012)
Ing. Emil Kočiš                                                                                        (21.3.2005 - 20.3.2012)


Ing. Jozef Stahl                                                                                       (15.12.1999 - 8.2.2005)

Podpredsedovia:
JUDr. Danica Borisová                                                                          (15.12.1999 - 15.12.2004)
JUDr. Igor Malý                                                                                      (15.12.1999 - 15.12.2004)


Štefan Balejík                                                                                         (14.12.1994 - 14.12.1999)

Podpredsedovia:
Ing. Michal Fidluš                                                                                   (14.12.1994 - 14.12.1999)
Ing. Juraj Slovinský                                                                                (14.12.1994 - 14.12.1999)


doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.                                                                 (13.4.1994 - 14.12.1994)

Podpredseda:
JUDr. Milan Huďan                                                                                 (13.4.1994 - 4.11.1994)


PhDr. Marián Vanko                                                                              (19.7.1993 - 13.4.1994)

Podpredsedovia:
Ing. Marián Vrabec                                                                                 (19.7.1993 - 24.3.1994)
Ing. Peter Sokol                                                                                      (19.7.1993 - 24.3.1994)