Späť

Správa-Bratislava.pdf

Správa-Bratislava.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste Bratislava, ktoré je sídlom kraja
1 z 5
Komentáre

Verzia 1.0

28.2.2012 13:50
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste Bratislava, ktoré je sídlom kraja
Stiahnuť (166k) Získajte URL alebo WebDAV URL.