Späť

509-Sprava o vysledku kontroly implementacie programoveho rozpoctovania v rozpoctovom procese miest a obci v Obci Hendrichovce.html.pdf

509-Sprava o vysledku kontroly implementacie programoveho rozpoctovania v rozpoctovom procese miest a obci v Obci Hendrichovce.html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 3
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 12:38
Stav: Schválený
Stiahnuť (51k) Získajte URL alebo WebDAV URL.