Späť

444-Sprava o vysledku kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch uzemnej samospravy vykonanej v obci Zakovce .html.pdf

444-Sprava o vysledku kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch uzemnej samospravy vykonanej v obci Zakovce .html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 5
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 12:34
Stav: Schválený
Stiahnuť (121k) Získajte URL alebo WebDAV URL.