Späť

235-Kratka sprava o vysledku kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov uzemnej samospravy v Obci Svrcinovec .html.pdf

235-Kratka sprava o vysledku kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov uzemnej samospravy v Obci Svrcinovec .html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 2
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 12:19
Stav: Schválený
Stiahnuť (59k) Získajte URL alebo WebDAV URL.