Späť

sprava_zus_vrutky.pdf

sprava_zus_vrutky.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov v Základnej umeleckej škole Frica Kafendu
1 z 2
Komentáre

Verzia 1.1

31.1.2013 12:16
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov v Základnej umeleckej škole Frica Kafendu
Stiahnuť (132k) Získajte URL alebo WebDAV URL.