Späť

sprava_roep.pdf

sprava_roep.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly poskytovania verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), hospodárnosť, efektívnosť, a účinnosť použitia vynaložených verejných prostriedkov na činnosť
1 z 10
Komentáre

Verzia 1.0

29.3.2012 10:50
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly poskytovania verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), hospodárnosť, efektívnosť, a účinnosť použitia vynaložených verejných prostriedkov na činnosť
Stiahnuť (316k) Získajte URL alebo WebDAV URL.