Späť

sprava_opatrenia.pdf

sprava_opatrenia.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými v II. polroku 2010 a I. polroku 2011, a.s., 37/5/11
1 z 3
Komentáre

Verzia 1.0

15.2.2012 13:18
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými v II. polroku 2010 a I. polroku 2011, a.s., 37/5/11
Stiahnuť (150k) Získajte URL alebo WebDAV URL.