Späť

sprava_op_vyskum_a_vyvoj.pdf

sprava_op_vyskum_a_vyvoj.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj
1 z 13
Komentáre

Verzia 1.0

10.2.2012 10:08
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj
Stiahnuť (247k) Získajte URL alebo WebDAV URL.