Späť

sprava_colne_organy.pdf

sprava_colne_organy.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly postupu a kontrolných mechanizmov colných orgánov pri vydávaní povolení na zjednodušené postupy v colnom konaní a zjednodušenom konaní, 3.11.2011
Dokumenty: Vysledky
1 z 5
Komentáre

Verzia 1.0

3.11.2011 15:10
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly postupu a kontrolných mechanizmov colných orgánov pri vydávaní povolení na zjednodušené postupy v colnom konaní a zjednodušenom konaní, 3.11.2011
Stiahnuť (166k) Získajte URL alebo WebDAV URL.