Späť

sprava_chvojnica.pdf

sprava_chvojnica.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov, 23.9.2011
Dokumenty: Vysledky
Tagy: 00649040
1 z 3
Komentáre

Verzia 1.0

23.9.2011 12:44
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov, 23.9.2011
Stiahnuť (182k) Získajte URL alebo WebDAV URL.