Späť

219-Kratka sprava z vykonanej kontroly hospodarenia s verejnymi prostriedkami a nakladania s majetkom statu pri vytvarani informacnych systemov v Ministerstve obrany SR .html.pdf

219-Kratka sprava z vykonanej kontroly hospodarenia s verejnymi prostriedkami a nakladania s majetkom statu pri vytvarani informacnych systemov v Ministerstve obrany SR .html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 2
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 11:13
Stav: Schválený
Stiahnuť (63k) Získajte URL alebo WebDAV URL.