Späť

200-Kratka sprava z vykonanej kontroly poskytovania vybranych davok socialnej pomoci podla zakona c. 195_1998 Z. z. o socialnej pomoci v zneni neskorsich predpisov _UPSVaR_ .html.pdf

200-Kratka sprava z vykonanej kontroly poskytovania vybranych davok socialnej pomoci podla zakona c. 195_1998 Z. z. o socialnej pomoci v zneni neskorsich predpisov _UPSVaR_ .html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 4
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 11:11
Stav: Schválený
Stiahnuť (77k) Získajte URL alebo WebDAV URL.