Späť

199-Kratka sprava z vykonanej kontroly o vysledku kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov uzemnej samospravy v obci Breznicka .html.pdf

199-Kratka sprava z vykonanej kontroly o vysledku kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov uzemnej samospravy v obci Breznicka .html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 2
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 11:11
Stav: Schválený
Stiahnuť (46k) Získajte URL alebo WebDAV URL.