AktualityKondolencia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský bol dnes, t.j. 23.3.2011 prijatý a privítaný mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom...

25.03.2011Aktivity NKÚ SR - zhodnotenie roka 2010 a vízie v roku 2011 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky si v roku 2010 výrazne uvedomoval nutnosť modernizácie činnosti orgánov verejnej správy a...

21.03.2011Spoločný systém hodnotenia kvality alebo model CAF V súvislosti s realizáciou „Národného programu kvality 2009 - 2012", schváleného vládou SR, ako aj ďalšími programovými dokumentmi, NKÚ SR...

06.09.2010Peer review pokračovalo návštevou z NKI Slovinska Zástupkyne NKI Slovinska ako členky tímu peer review navštívili v dňoch 12. – 14.07.2010 Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci prebiehajúceho...

16.07.2010


Druhé stretnutie peer review tímu na NKÚ SR Členovia tímu nezávislého medzinárodného posúdenia NKÚ SR (peer review) z NKI Veľkej Británie, Poľska a Estónska sa stretli so zástupcami NKÚ SR, ktorí...

24.06.2010


Zbierka zamestnancov NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vyhlásil dnes finančnú zbierku zamestnancov NKÚ SR na pomoc ľuďom postihnutým povodňami, s ktorými NKÚ SR hlboko súcití a...

10.06.2010


Bývalý predseda štátneho kontrolného úradu Maďarska na NKÚ SR Prof. Árpád Kovács, bývalý predseda Štátneho kontrolného úradu Maďarska navštívil 31. mája 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR. Návšteva...

31.05.2010