Aktuality

V NKÚ SR prezentácia výročných správ EDA

Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval na pôde Najvyššieho...

Pracovná cesta podpredsedu NKÚ SR na NKÚ, Česká republika

Podpredseda NKÚ SR Igor Šulaj s delegáciou zo sekcie finančnej a daňovej navštívil v dňoch 08. – 09. 01. 2014 Najvyšší kontrolný úrad v Českej republike. Delegáciu prijal prezident NKÚ, ČR...

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol na rokovaní 27. Schôdze Národnej rady SR 5.12.2013 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k Návrhu štátneho rozpočtu na rok...

Harmonizačný tím INTOSAI v Bratislave

Predseda Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu J. Gunvaldsen z NKI Nórska ako aj N.E. Brokopp z Európskeho dvora audítorov vysoko ocenili pôsobenie NKÚ SR v harmonizačnom tíme. „Je to prejav...

XXI. kongres INTOSAI úspešne zavŕšený

XXI. Kongres INCOSAI (kongres medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI), ktorý sa konal v Pekingu v dňoch 22. až 26. 10. 2013, si v tomto roku pripomenul aj 60. výročie...

Informácia o návšteve delegácie z NKÚ, Česká republika na NKÚ SR (9. október 2013)

Rokovania druhej skupiny, vedenej Ing. Zdenkom Kováčom, generálnym riaditeľom sekcie predsedu NKÚ SR, boli zamerané na riadenie ekonomiky a prevádzky NKÚ SR a prezentovanie video-konferenčného...

Vilnius hosťoval výročné stretnutie Kontaktného výboru NKI EÚ a EDA

Na programe dvojdňového rokovania bol seminár za účasti európskeho komisára pre dane a colnú úniu, kontrolu a boj proti podvodom Algirdasa Šemetu. Vo svojej prezentácii zdôraznil význam...

Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná

Slávnostným podpisom zmluvy na rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky medzi predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským a predsedom predstavenstva...

Úspešné rokovanie aj o verejných financiách v štátoch V4, Rakúsku a Slovinsku

Spoločné závery sa budú prezentovať na stretnutí vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, ktoré sa uskutoční v októbri v Litve. Zúčastnené delegácie v rámci...

Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole

Rokovanie v NKÚ SR sa uskutočnilo v rámci návštevy Slovenskej republiky, ktorej predmetom je zistenie stavu vo vyraďovaní a nakladaní s finančnými prostriedkami EÚ a ďalších donorov Medzinárodného...