Aktuality

Pri bordeli v štátnych firmách dvíha obrvy: Nie je hanba, že robíme chyby. Hanbou je ich tajiť - Rozhovor s predsedom K. Mitríkom

[21.11.2021; plus7dni.pluska.sk; 09:00; Veronika Cosculuela] https://plus7dni.pluska.sk/rozhovory/pri-bordeli-statnych-firmach-dviha-obrvy-nie-je-hanba-robime-chyby-hanbou-je-ich-tajit ...

Kontroly NKÚ v samosprávach inšpirujú aj v zahraničí

„Úloha najvyšších kontrolných inštitúcii v samospráve je nielen poukazovať na riziká spojené s činnosťou samosprávy, ale aj ponúkať riešenia na ich predchádzanie“, zhodli sa na tom...

Štát cez Envirofond nedostatočne podporuje ochranu životného prostredia, hoci má na to viac ako miliardu eur

Bratislava 19. november  2021 – Environmentálny fond, ktorý financuje projekty ochrany životného prostredia, je málo efektívny a má tiež rezervy v oblasti transparentnosti,...

Pokračujúca pandémia sa premietla do návrhu rozpočtu, štát sa zadlží o ďalších 5 miliárd eur

Bratislava  12. novembra 2021 – Príprava rozpočtu na rok 2022 prebiehala v podmienkach pokračujúcej pandémie ochorenia COVID-19 a neistoty ohľadne jej budúceho vývoja. Vláda SR...

Peer review je výzvou na ktorú sa treba pripraviť. Ako na to, diskutujú odborníci z celého sveta online, na serveroch NKÚ

Ako sa pripraviť na medzinárodné partnerské posúdenie Peer Review diskutuje dnes takmer 80 účastníkov online seminára, ktorý organizuje slovenský NKÚ. Zástupcovia z 32 krajín si...

NKÚ upozornil, že výber programov RTVS nezabezpečuje dostatočnú súťaž

Výbor NRSR pre kultúru a médiá vo štvrtok 3. novembra 2021 prerokoval Správu o výsledku kontroly NKÚ v RTVS za účasti predsedu NKÚ SR Karola Mitríka. RTVS pri výbere programov...

Výťažky z hazardných hier nesmerujú do prevencie a hazard ohrozuje najmä mladých

Bratislava 29. október 2021 – Použitie príjmov z hazardných hier nie je účelovo viazané a aj preto len zlomok z nich smeruje do prevencie. Finančne sú podporované služby spojené...

Video: Ľ. Andrassy o hodnotení verejných politík v kontexte zúčtovateľnosti

Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval Týždeň otvoreného vládnutia 2021. Od 5. do 7. októbra, priniesol inšpiratívne diskusie, prednášky a prezentácie, ktoré odkrývajú...

Nefunkčná vnútorná kontrola a nedostatok kontrolórov – Achillova päta štátnych inštitúcií

Bratislava 22. október 2021 – Vnútorné kontrolné mechanizmy sú neefektívne a neúčinné. Zamestnancom chýbajú skúsenosti s nastavením systému vnútornej kontroly a rizikom je...

Správu o kontrole NDS prerokovali poslanci hospodárskeho výboru NRSR

Výbor NRSR pre hospodárske záležitosti dnes prerokoval Správu o výsledku kontroly NKÚ v Národnej diaľničnej spoločnosti. O výsledkoch kontroly sme informovali v tlačovej správe -...