Aktuality

Najvyšší kontrolný úrad SR oslávil 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku

Najvyšší kontrolný úrad SR si v tomto roku pripomína 250 - te výročie založenia Účtovnej dvorskej komory, ktorá bola predchodcom súčasnej najvyššej kontrolnej inštitúcie na území Slovenska....

Študenti Univerzity Mateja Bela na návšteve NKÚ SR

Takmer 40 študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v sprievode svojich vyučujúcich navštívilo 13. októbra 2011 Najvyšší kontrolný úrad SR. Prehliadku priestorov úradu...

250 rokov štátnej kontroly na Slovensku

Vážení občania. Dňa 26.10.2011 sa v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutoční podujatie pod názvom „250 rokov štátnej kontroly na

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie a o boji proti podvodom za rok 2010

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ ponúka podrobnosti o nezrovnalostiach a podozreniach z podvodov, ktoré ohlásili členské štáty, ako aj podrobnosti o vrátených finančných prostriedkoch...

Stretnutie vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií krajín V4+2 v Luhačoviciach

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa v dňoch
21. – 23. septembra 2011 zúčastnil stretnutia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín...

Vyhlásenie EUROSAI

Pripomínajúc Limskú deklaráciu smerníc o zásadách kontroly z roku 1977 a Mexickú deklaráciu o nezávislosti najvyšších kontrolných inštitúcií z roku 2007 vydanými Medzinárodnou organizáciou...

Hlavný audítor Chorvátskej republiky na NKÚ SR, aj v parlamente

Hlavný audítor Chorvátskej republiky Ivan Klesić s delegáciou navštívil 07.09.2011 Najvyšší kontrolný úrad SR. Na jeho pôde ho prijal a privítal predseda NKÚ SR Ján Jasovský, ktorý viedol i...

Kondolencia

Najvyšší kontrolný úrad SR vyjadruje hlbokú sústrasť a spolupatričnosť v súvislosti s tragickými udalosťami v Oslo a na ostrove Utoya. Priateľské vzťahy medzi Najvyšším kontrolným úradom SR a...

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2010

redseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 12.07.2011v pléne Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok...

Priebežná informácia o postupe implementácie modelu CAF

Nedávno uplynulo prvé „výročie“ od začatia procesu implementácie manažérstva kvality podľa modelu CAF v podmienkach NKÚ SR. Nižšie uvádzame stručnú rekapituláciu doteraz uskutočnených krokov, ale...