Aktuality

Spoločné rokovanie s poslancami NR SR v úrade

Spoločné rokovanie členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a vedenia NKÚ SR sa konalo v priestoroch úradu 18. júna 2013 a to v rámci 36. schôdze tohto výboru. Okrem príhovoru predsedu NKÚ...

Rokovanie Podvýboru INTOSAI 13. a 14. júna

Na stretnutí v Bratislave sa zúčastnia predstavitelia NKI Maroka v pozícii predsedu Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít, ako aj zástupcov z NKI Bangladéša v pozícii podpredsedu podvýboru,...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2012 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský v utorok 28. mája 2013 uviedol pred poslancami NR SR Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej...

IV. konferencia EUROSAI – ARABOSAI

Hlavnou témou tohtoročného zasadania IV. spoločnej konferencie EUROSAI-ARABOSAI boli Moderné výzvy pre budovanie kapacít NKI. Konferencia sa konala v Baku v dňoch 16.-18.apríla 2013 za účasti...

Odborný seminár ocenil prácu NKÚ SR, úrad zamestnancov a hostí

20. výročie vzniku NKÚ SR (1.4.1993) sme si pripomenuli rôznymi podujatiami, od stredy 3. apríla, kedy sa NKÚ SR otvoril verejnosti, do piatku 5.4. prijatím zahraničných delegácií z partnerských...

NKÚ SR hodnotil 20 rokov práce

Slávnostné podujatie, ktorým sme si pripomenuli 20. výročie vzniku NKÚ SR, pozostávalo z viacerých aktivít úradu od 3. do 5.apríla 2013. V tom čase sme privítali 40 zahraničných hostí, ktorí sa...

Deň pre Vás

Dnes sa otvorili naše dvere pre vás, vážení občania. Stalo sa tak počas podujatí k 20. výročiu vzniku NKÚ SR (1.4.1993). Viacerí ste prišli hneď ráno, s konkrétnymi problémami a veríme, že sme vám...

Najvyšší kontrolný úrad otvorí svoje dvere verejnosti

V stredu 3. apríla otvorí Najvyšší kontrolný úrad slovenskej republiky už aj tak transparentné sklenené dvere verejnosti. A tie nebudú ani zďaleka jediné. Tzv. Deň otvorených dverí potrvá od...

Upozornenie na škodlivý softvér

Najvyšší kontrolný úrad SR získal informácie o tom, že v internete sa šíri pravdepodobne škodlivý softvér, ktorý zablokuje počítač a pod hlavičkou Najvyššieho kontrolného úradu SR, Policajného...