Aktuality

Odborný seminár o spolupôsobení NKÚ SR v boji proti korupcii

Najvyšší kontrolný úrad SR zorganizoval dňa 8.2.2012 odborný seminár zameraný na formovanie účasti NKÚ SR v boji proti korupcii. Otvoril ho predseda NKÚ SR doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., ktorý vo...

Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR k interpretácií výsledkov kontroly Zimného štadióna O. Nepelu

V súvislosti s interpretáciou výsledkov kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave Najvyšší kontrolný úrad SR opätovne zdôrazňuje, že všetky jeho zistenia sú...

S vnútornými kontrolórmi ministerstiev o Strategickom zámere NKÚ SR

Stretnutie zástupcov NKÚ SR so zástupcami útvarov vnútorných kontrol jednotlivých ministerstiev sa konalo na Najvyššom kontrolnom úrade SR dňa 24.01.2012. Otvorila ho podpredsedníčka NKÚ SR Ing....

Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý

Najvyšší kontrolný úrad SR slávnostne ukončil dňa 16.12.2011 dva významné projekty. Národný projekt Kontrolórsky informačný systém SR - Elektronické služby NKÚ SR bol prevzatý ako prvý národný...

Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý

Najvyšší kontrolný úrad SR slávnostne ukončil dňa 16.12.2011 dva významné projekty. Národný projekt Kontrolórsky informačný systém SR - Elektronické služby NKÚ SR bol prevzatý ako prvý národný...

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ing. Ján Jasovský predniesol dňa 06.12.2011 na rokovaní 26 schôdze Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu...

Predseda NKÚ SR prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutočnila 6. – 7. decembra 2011....

Člen Európskeho dvora audítorov za Slovenskú republiku prezentoval na NKÚ SR

Tak ako minulý rok, aj tohto roku, 23. novembra 2011, navštívil Najvyšší kontrolný úrad SR člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD., aby...

Článok predsedu NKÚ SR v októbrovom vydaní medzinárodného časopisu INTOSAI JOURNAL

V októbrovom vydaní časopisu najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI JOURNAL, ktoré bolo venované projektom Peer Review, je publikovaný článok predsedu NKÚ SR o praktických skúsenostiach s...