Aktuality

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2011

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 26.06.2012 v pléne Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu...

Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval nové smery v kontrole

Workshop s rovnomenným názvom zorganizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vo svojich priestoroch 26.6.2012 pre kontrolórov z Úradu vlády SR, ministerstiev i vyšších územných celkov...

Na NKÚ SR sa bude konať workshop Nové smery v kontrole

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pripravil Strategický zámer kontrolnej činnosti na roky 2012 – 2014, ktorý odzrkadľuje aj závery a odporúčania medzinárodných organizácií...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2011 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predstúpil v piatok 22. júna 2012 pred poslancov Národnej rady SR. Vo svojom vystúpení uviedol a prezentoval Správu o výsledkoch kontrolnej...

Výbor NR SR rokoval o témach týkajúcich sa NKÚ SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa zúčastnil 13.6.2012 zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet. V programe jeho rokovania boli totiž témy, týkajúce sa NKÚ...

Predseda NKÚ SR na sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 17.05.2012
na 23. sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Vo svojom príspevku hovoril o poznatkoch úradu z kontroly v...

Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 27.3.2012 na konferencii Rozvoj ľudských zdrojov. Hovoril o raste vedomostnej úrovne zamestnancov NKÚ SR s použitím...

Pracovné stretnutie so zástupcami OECD

Zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu SR sa na základe žiadosti zástupcov OECD stretli 21.02.2012 na Najvyššom kontrolnom úrade SR. OECD začína prípravu vypracovania Ekonomického prehľadu...

Predseda NKÚ SR na Výbore NR SR pre financie a rozpočet

Najvyšší kontrolný úrad SR otvoril dňa 20.02.2012 Kontrolu plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR, postupu Finančnej správy SR pri správe daní a kontrolu plnenia opatrení. S čiastkových...

Predseda NKÚ SR „vyslancom“ podpory projektom Peer review

Generálny sekretár EUROSAI (európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) Manuel Núnez Pérez, zároveň prezident Účtovného dvora Španielska, vo svojom liste adresovanom všetkým najvyšším...