Aktuality

NKÚ: Dodržanie zákona pri tendroch neznamená vždy efektivitu vynaložených peňazí

Informácia zverejnená agentúrou TASR. Bratislava 26. apríla - Verejné obstarávanie vo verejnom sektore je dlhodobo z rôznych dôvodov považované za spôsob vynakladania verejných prostriedkov,...

Parlamenty majú nezastupiteľné miesto v kontrole verejných politík

Nové výzvy, na ktoré dnes reagujú kontrolné úrady na národných úrovniach, ale aj v rámci Európskej únie, budú bezpochyby vťahovať parlamenty do záverov kontrol, do definovania odporúčaní voči...

Spokojnosť občanov s klientskymi centrami preveria kontrolóri v spolupráci s univerzitou

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu, ktorou chce preveriť efektívnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov pri postupnom zavádzaní Programu ESO (Efektívna,...

Slovenskí kontrolóri spájajú sily so siedmou akademickou obcou

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uzavrel memorandum o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. K podpisu zmluvy, ktorá má prispieť ku skvalitneniu oboch...

Prevencia pred vznikom nezrovnalostí nie je dostatočne účinná

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) uskutočnil kontrolu stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov. Kontrolóri sa zamerali na štyri vybrané...

NKÚ SR organizuje seminár o výkonnostnej kontrole

V dňoch 4. až 6. apríla 2017 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky organizuje jedno z najväčších podujatí v rámci organizácie združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI)...

Kontrolóri sa viac sústredia na nadlimitné zákazky a fondy EÚ

Predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a Úradu pre verejné obstarávanie za účasti oboch predsedov (Karol Mitrík, Zita Táborská) v utorok (4. apríla 2017)...

Bieloruskí kontrolóri sa na pôde NKÚ SR zaujímali o využívanie výkonnostných kontrol

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v týchto dňoch hostí predstaviteľov Výboru štátnej kontroly Bieloruskej republiky, ktorí prejavili záujem získať poznatky o fungovaní...

NKÚ SR identifikoval chyby pri príprave, realizácii významných dopravných projektov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukončil mimoriadnu kontrolu v Národnej diaľničnej spoločnosti zameranú na plnenie Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020,...

Premiér ponúkol šéfovi NKÚ účasť na vláde a lepšie podmienky pre zamestnancov

Informácia zverejnená agentúrou TASR. Bratislava 16. marca 2017 (TASR) – Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík sa bude môcť zúčastňovať rokovaní vlády a raz za štvrť roka...