Aktuality

Existencia spoločnosti MH Manažment stratila zmysel a mala by byť zrušená

Bratislava 15. mája 2020 – MH Manažment, akciová spoločnosť, ktorá spravuje takmer 250 miliónový majetok štátu v rôznych firmách, nenapĺňa základný účel jej založenia, a preto by...

Predseda K. Mitrík predloží po prvýkrát novému parlamentu kľúčové zistenia kontrolórov

Bratislava 12. mája 2020 - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) pokračoval v roku 2019 v zameraní kontroly na významné riziká súvisiace s použitím verejných financií či štátnym majetkom a najmä na...

Štát sa nemôže zbavovať zodpovednosti za školstvo či zdravotníctvo

Bratislava  6. máj 2020 – Hoci štát pred takmer dvadsiatimi rokmi zveril do správy Vyšším územným celkom (VÚC) časť školstva a zdravotníctva, zodpovednosti za výkon týchto dvoch kľúčových...

Národní kontrolóri upozorňujú na neefektívne využívanie verejných financií a netransparentné nakladanie s majetkom štátu

Bratislava  27. apríl 2020 –  Komplexný pohľad na fungovanie verejnej moci a realizáciu kľúčových verejných politík na Slovensku predstaví poslancom parlamentu predseda...

Kontrola prevozu odpadu cez hranice je nedostatočná, úrady navzájom nespolupracujú

Bratislava 17. apríla 2020 – Pravidlá cezhraničného pohybu odpadov na Slovensku sú nedostatočné a nenapĺňajú ciele, ku ktorým sa krajina zaviazala v medzinárodných dokumentoch....

Miestne samosprávy výrazne podporujú voľnočasové aktivity z vlastných zdrojov

Bratislava  8. apríla 2019 – Dotácie, ktoré poskytujú samosprávy na svoj rozvoj a zvýšenie kvality života obyvateľov išli prevažne do oblasti športu, menej do sociálnych služieb či...

Zodpovedné inštitúcie nedostatočne konajú pri kontrole EÚ projektov

Bratislava 6. apríla 2020 – V projektoch Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) riadiaci ani sprostredkovateľský orgán nedokázali odhaliť nesprávne nastavené hodnoty...

Kultúrne dedičstvo sa vďaka digitalizácii môže dostať do každej domácnosti

Bratislava  3. apríla  2020 – Digitalizácia kultúrneho dedičstva je jedným z projektov, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR považuje za príklad dobrej praxe využitia eurofondov. Jeho...

Manažment štátnych vojenských lesov sa správal ako súkromná firma

Bratislava 27. marca 2020 – Vojenské lesy a majetky ako štátny podnik neobstarávali podľa zákona a vo viacerých prípadoch sa manažéri štátnej spoločnosti správali, ako keby viedli...

Digitalizácia vzdelávania zaostáva, chýbajú financie, rýchly internet i kvalifikovaní ľudia

Bratislava  19. marca  2020 – Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ) prispel k rozvoju digitálneho vzdelávania najmä novou technickou...