Aktuality

Medzi 25 tohtoročnými odstúpeniami polícii je aj deväťročná kauza BVS

Bratislava  10. decembra 2019 – Okrem mýtneho systému, štátnych bytov či kauzy BVS, oznámili národní kontrolóri polícii v tomto roku 25 prípadov možného porušenia zákona. Na...

Nedostatočná legislatíva môže vyústiť až do straty kontroly nad vodou

  Bratislava 6.decembra 2019 – Zákonná úprava vlastníctva a prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry je z pohľadu zabezpečenia verejného záujmu nedostatočná. Cieľom...

Kontrola je cestou k väčšej transparentnosti i nástrojom boja s korupciou v štáte

Bratislava  3. decembra 2019 – Kontrola a transparentnosť sú kľúčové nástroje boja proti korupcii. Uvedomuje si to aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý má vlastný protikorupčný program...

NKÚ hodnotí návrh štátneho rozpočtu pesimisticky, rizikom sú príjmy i výdavky

Bratislava  25. november 2019 –  Národná autorita pre oblasť externej kontroly (NKÚ SR) po posúdení návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2020 zaslala svoje stanovisko Národnej rade SR....

Takmer polovica z výberu diaľničného mýta končí na účte spoločnosti SkyToll

Bratislava 22. novembra 2019 – Len desať centov z jedného eura zaplateného prostredníctvom mýta za užívanie spoplatnených úsekov ciest bolo v rokoch 2014-2018 použitých na výstavbu...

Štát stratil milióny eur na nezákonnom predaji služobných bytov

Bratislava 18. novembra 2019 – Predaje služobných bytov v rezortoch vnútra a obrany boli v rozpore so zákonom a nehospodárne. Zistili to kontrolóri Najvyššieho...

Slovensko nutne potrebuje reformu fungovania samospráv, zhodli sa ZMOS a NKÚ

Bratislava 8. novembra 2019 (TASR) – Štát nesmie prijímať v prípade samospráv politické rozhodnutia, ale musí pri prenášaní kompetencií na ich plecia vychádzať z relevantných dát, ktoré...

Smerovanie Bratislavy ukazuje, že model z 90. rokov je prežitý

Bratislava 5. novembra 2019 (TASR) – Smerovanie mesta Bratislavy a jej rozvoj ukazuje, že model prijatý na začiatku 90. rokov minulého storočia je už prežitý. Vynakladanie verejných prostriedkov...

Kontrolný výbor v parlamente by zefektívnil riadenie štátu

Praha/Bratislava 29. októbra (TASR) – Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a najmä ich vyhodnocovanie musia byť v parlamente výraznejšie, musia mať väčší efekt pri tvorbe legislatívy i...

Najvyšší kontrolný úrad SR privítal prezidenta Účtovného dvora Rumunska

Na pôde NKÚ SR sa konalo oficiálne stretnutie predsedu K. Mitríka s rumunskou delegáciou, vedenou pánom Mihaiom Busuiocom, prezidentom rumunského NKI. Zástupcovia NKÚ SR odprezentovali...