Aktuality

Kontrolóri preveria, ako bolo Slovensko pripravené na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19

Bratislava,  19. júna 2020 –  Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) vedie tím európskych kontrolných inštitúcií, ktoré spoločne skontrolujú schopnosť národných a medzinárodných...

Nezrozumiteľnosť legislatívy komplikuje ochranu osobných údajov

Bratislava  12.  jún  2020 –  Verejná správa nedostatočne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Štát nemá informácie koľko financií inštitúcie potrebujú, aby plnili...

NKÚ chce novelu zákona zabraňujúcu zneužívať inštitút osobitného zreteľa (TASR)

Púchov 9. júna (TASR) – V inštitúte osobitného zreteľa, prostredníctvom ktorého samosprávy prenajímajú alebo predávajú svoj majetok, je veľa rizík a môže byť zo strany samospráv zneužívaný na...

K. Mitrík poslal prvýkrát informáciu o zásadných zisteniach NKÚ novému predsedovi parlamentu i vlády

Bratislava 5. júna  2020 – O zisteniach kontrolórov za uplynulých 5 mesiacov tohto roka, napríklad pri digitalizácii regionálneho školstva, cezhraničnej preprave odpadov, či...

Informačný systém slúžiaci pre výber cla musí byť prepojený s inými štátnymi systémami

Bratislava 2. júna 2020 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) pozitívne hodnotí nastavenie systému finančnej správy SR,  vďaka ktorému Slovensko včas a riadne zabezpečuje národné odvody...

Opatrenia na zmiernenie krízy sú dôležité, výrazne však ovplyvnia vývoj rozpočtu

Bratislava  22. mája 2020 - Indikátor ekonomického sentimentu Slovákov klesol na najnižšiu úroveň od roku 2009. Cielená podpora ekonomiky je v súčasnej situácii nevyhnutná a nie je...

Poslanci ocenili v pléne zistenia z kontrol NKÚ za minulý rok

Bratislava 19. mája (TASR) - Úloha Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je nezastupiteľná. Dokazuje to aj správa o výsledkoch kontrolnej činnosti úradu v minulom roku. Presvedčený je o tom...

Existencia spoločnosti MH Manažment stratila zmysel a mala by byť zrušená

Bratislava 15. mája 2020 – MH Manažment, akciová spoločnosť, ktorá spravuje takmer 250 miliónový majetok štátu v rôznych firmách, nenapĺňa základný účel jej založenia, a preto by...

Predseda K. Mitrík predloží po prvýkrát novému parlamentu kľúčové zistenia kontrolórov

Bratislava 12. mája 2020 - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) pokračoval v roku 2019 v zameraní kontroly na významné riziká súvisiace s použitím verejných financií či štátnym majetkom a najmä na...

Štát sa nemôže zbavovať zodpovednosti za školstvo či zdravotníctvo

Bratislava  6. máj 2020 – Hoci štát pred takmer dvadsiatimi rokmi zveril do správy Vyšším územným celkom (VÚC) časť školstva a zdravotníctva, zodpovednosti za výkon týchto dvoch kľúčových...