Aktuality

Hlava štátu stále nemá dôstojné priestory, vláda musí komunikovať s prezidentkou

Bratislava  23. júla 2019 –   Pred uvedením novej hlavy štátu do prezidentského úradu sa kontrolóri NKÚ SR pozreli, ako sa hospodárilo v prezidentskom paláci za uplynulé...

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a obecnej spoločnosti Šáchor

Bratislava, 16. júl 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR v tomto roku preveruje fungovanie vodárenských spoločností a zabezpečenie práva občanov na pitnú vodu. Aj v tejto súvislosti...

Kontroly 21. storočia už nie sú o „má dať – dal“ - rozhovor s K.Mitríkom

KONTROLY 21. STOROČIA UŽ NIE SÚ O „MÁ DAŤ – DAL“ –  vysvetľuje predseda K. Mítrík v aktuálnom vydaní odborného časopisu „Verejné obstarávania v kocke“ - ...

Slovenskej vede a výskumu chýba systémové riadenie a jej podpora je pod európskym priemerom

Bratislava 28. júna 2019 – Slovensko dáva na výskum a vývoj štvornásobne menej v prepočte na obyvateľa ako zvyšok členských štátov Európskej únie. Analytický útvar Najvyššieho kontrolného...

Oblasť zdravotníctva bude pod drobnohľadom európskych kontrolórov

Bratislava 21. júna 2019 – Kontrolóri zo Slovenska a Bieloruska sa zamerajú na kvalitu zdravotníctva a fungovanie zdravotníckych zariadení. V nasledujúcich rokoch vykonajú...

Kontrolóri upozorňujú na významné riziká pri budovaní ciest, recyklovaní odpadu či oddlžovaní nemocníc

Bratislava 14. júna 2019 – Na základe vlastnej kontrolnej a analytickej činnosti Najvyšší kontrolný úrad SR v stanovisku k Štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 upriamuje pozornosť...

Vnútorný audit rezortu školstva kvalifikovane identifikoval riziká v systéme poskytovania stimulov

Bratislava 7. júna 2019 – Národní kontrolóri posúdili závery vnútorného auditu rezortu školstva, ktorým interní kontrolóri ministerstva preverili nastavenie systému poskytovania štátnych...

NKÚ SR prispel k prehĺbeniu vzdelania kontrolórov samospráv

Dvadsaťdva pracovníkov samospráv, ale aj študentov, si z rúk  predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Karola Mitríka a riaditeľa expozitúry v Nitre Petra Bullu dňa 31. mája 2019 v...

Kontrolný úrad musí byť pre iné inštitúcie príkladom otvorenosti, transparentnosti či profesionality

Bratislava 5. júna 2019 –  Otvorenosť, transparentnosť a profesionalita je kľúčovou spoločenskou výzvou a národná autorita pre oblasť externej kontroly musí byť...

Štátny rozpočet sa výraznejšie upravil vďaka európskym fondom už v prvom štvrťroku tohto roka

Bratislava 31. mája 2019 – Parlamentom schválený štátny rozpočet na rok 2019 bol zmenený už v priebehu prvého štvrťroka, konštatuje Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý upozorňuje na riziká...