Aktuality

Späť

Výbor NRSR pre školstvo prerokoval dve správy o výsledku kontroly

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík sa dnes (16.3.2021) zúčastnil zasadnutia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý prerokoval dve správy o výsledkoch kontroly. 

O nedostatkoch vnútorného kontrolného systému ministerstva školstva v oblasti výdavkov na šport, sme informovali už na konci minulého roku. Upozornili sme sa nedostatočnú kontrolu financií plynúcich na športu zo štátneho rozpočtu a navrhli sme zrušiť inštitút hlavného kontrolóra športu, ktorý je nadbytočným a nesystémovým prvkom. Posilniť treba kontrolné kapacity ministerstva. Viac o tejto téme sa dozviete tu. 

Druhá správa výsledku kontroly rozšírenie kapacít predškolských zariadení v Košickom kraji upozornila zodpovedných na nízku zaškolenosť detí v predškolskom veku, najmä na východnom Slovensku a tiež na byrokratickú a nedostatočnú podporu rozširovania kapacít v škôlkach. Viac sa dozviete v tlačovej správe.