Aktuality

Späť

Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI Vyšehradskej skupiny+2

Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI Vyšehradskej skupiny+2

Delegácia Najvyššieho kontrolného úradu SR na čele s jeho predsedom Jánom Jasovským sa zúčastnila pravidelného každoročného stretnutia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín Vyšehradskej skupiny (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko), Rakúska a Slovinska (V4+2), ktoré sa konalo v dňoch 06.-07.09.2012 v maďarskom Lovasberény.

Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI Vyšehradskej skupiny+2

Predmetom tohtoročného stretnutia bola úloha kontroly pri zvyšovaní environmentálneho povedomia, aktuálne otázky Európskej únie, spolupráca NKI krajín V4+2, otázky spoločného záujmu a nezávislosť NKI. Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci týchto tém prezentoval Kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov a v súčasnosti prebiehajúcu Kontrolu využitia prostriedkov EÚ a verených prostriedkov na výstavbu a údržbu cyklotrás, ktorá je vykonávaná ako koordinovaná kontrola NKI Maďarska a Slovenska. Zástupcovia NKÚ SR hovorili o súčasnom vývoji, týkajúcom sa externej kontroly Európskeho stabilizačného mechanizmu a nových úlohách pre NKI eurozóny, aj o externom hodnotení NKÚ SR – realizácii modelu manažérstva kvality CAF (Common Assessment Framework).

Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI Vyšehradskej skupiny+2

Prezidenti NKI zúčastnených štátov prijali po diskusii k jednotlivým témam spoločné závery. Tie budú prezentované na stretnutí vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, ktoré sa uskutoční v októbri v Portugalsku.

Zúčastnené delegácie v rámci stretnutia prijal aj zástupca starostu mesta Székesfehérvár v priestoroch mestskej radnice.

Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou