Aktuality

Späť

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2010

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2010

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 12.07.2011v pléne Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2010. NKÚ SR vypracúva každoročne toto stanovisko, ktoré je súčasťou záverečného účtu verejnej správy. Návrh záverečného účtu uviedol podpredseda vlády a minister financií SR a bol poslancami NR SR prerokovaný a schválený.

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2010 je možné nájsť na: https://www.nku.gov.sk/sk/web/nku/stanoviska-k-navrhu-statneho-zaverecneho-uctu-sr

Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou