Aktuality

Späť

Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR (.pdf / 68,4kB)

Ing. Ján Beňo
predseda Riadiaceho výboru projektu, Najvyšší kontrolný úrad SR