Aktuality

Späť

5. stretnutie v rámci projektu medzinárodného nezávislého posúdenia - Peer Review

5. stretnutie v rámci projektu medzinárodného nezávislého posúdenia - Peer Review

V dňoch 25. – 29. októbra 2010 sa na pôde NKÚ SR uskutočnilo už 5. stretnutie v rámci projektu medzinárodného nezávislého posúdenia – Peer Review. Externí hodnotitelia z NKI Veľkej Británie, Estónska, Poľska a Slovinska navštívili okrem ústredia NKÚ SR aj expozitúru v Trenčíne. Predmetom rokovaní boli otázky týkajúce sa predovšetkým výkonu kontrolnej činnosti, hodnotenia kvality, rozvoja ľudských zdrojov a kariérneho rastu. Externí hodnotitelia diskutovali s predsedom NKÚ SR, pani podpredsedníčkou, generálnymi riaditeľmi sekcií, riaditeľmi expozitúr a jednotlivými kontrolórmi, ako aj riaditeľkou osobného úradu a zástupcami z odboru vzdelávania. V rámci návštevy expozitúry rokovali aj s predstaviteľmi samosprávy - primátorom mesta Trenčín a jeho zástupkyňou.

Nasledujúce stretnutie, ktorého predmetom bude najmä prerokovanie návrhu správy o výsledkoch medzinárodného nezávislého posúdenia očakávame vo februári 2011.

5. stretnutie v rámci projektu medzinárodného nezávislého posúdenia - Peer Review
Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou