Tlačové správy 2022

Plán kontrol bude flexibilnejší, prijaté opatrenia budú kontrolóri priebežne vyhodnocovať

Bratislava  9. decembra 2022 – Súčasná zložitá situácia spôsobená v posledných troch rokoch súbehom viacerých kríz si vyžaduje zmeny v rámci Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR....

Zlyhania v elektronizácii zdravotníctva oberajú pacientov o kvalitnú zdravotnú starostlivosť

Bratislava 1. decembra 2022 – Slovenské zdravotníctvo sa prepadá v každej z oblastí elektronizácie, na ktoré sa kontrolóri pozreli v rámci troch tohtoročných kontrol. Súbor...

Kríza spôsobená pandémiou a vojnou na Ukrajine má výrazne negatívny dopad na rozpočet

Bratislava 24. novembra 2022 – Slovensko dnes vykazuje nadpriemerne vysoký deficit verejných financií v rámci krajín Európskej únie. Táto skutočnosť sama o sebe nie je kritická, avšak...

Pre rozvoj vedy a výskumu sú dôležité zdieľané dáta, naše vedecké portály musíme zlepšiť

Bratislava 18. novembra 2022 – Vedecká komunita potrebuje pri práci prístup k aktuálnym informáciám a aj ich zdieľanie. Vďaka vzájomnému informovaniu sa o nových poznatkoch môže...

Prevencia proti podvodom a korupcii - silná rola kontrolných úradov

Aktívny boj s podvodmi a korupciou je výzvou pre každého, kto pôsobí v štátnej i verejnej správe, zastáva volenú funkciu na úrovni ministerstva, samosprávy či verejnej korporácie....

Kontrolné inštitúcie sa musia prispôsobiť novým výzvam a prinášať odborné riešenia

Bratislava  8. novembra 2022 –  Kontrolné inštitúcie na celom svete musia byť súčasťou silného globálneho hlasu a mať významný vplyv na udržateľné smerovanie spoločnosti....

Národná stratégia dopravy zostala na papieri, z projektov sa zrealizovala necelá pätina

Bratislava 4. novembra 2022 – Strategický rozvoj dopravy zostal do veľkej miery len na papieri. Dokumenty, ktoré od roku 2005 vypracovali vlády, síce na seba logicky nadväzovali, ich ambiciózne...

Fungujúca samospráva je pre občanov kľúčom k riešeniu ich životných situácií

Bratislava 24. októbra 2022 – Samosprávy patria k základným pilierom fungovania štátu, na ich plecia štát preniesol mnohé z dôležitých kompetencií a úloh, ročne tak spolu rozhodujú...

Pandémia odhalila limity štátnej správy – chýbajúce prepojenie systémov komplikovalo vyplácanie pomoci

Bratislava 21. októbra 2022 – Slovensko nebolo pripravené na enormný zásah do fungovania štátu a života podnikateľov, aký vyvolala pandémia koronavírusu. Spoločnosť pre šírenie ochorenia COVID-19...

Pre výrazné zlyhania v minulosti bude PPA najbližšie roky pod permanentným dohľadom kontrolórov

Bratislava 14. októbra 2022 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa v ostatných rokoch dostala do hľadáčika Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) až sedemkrát, napriek tomu preverenie...