Tlačové správy 2020

K. Mitrík poslal prvýkrát informáciu o zásadných zisteniach NKÚ novému predsedovi parlamentu i vlády

Bratislava 5. júna  2020 – O zisteniach kontrolórov za uplynulých 5 mesiacov tohto roka, napríklad pri digitalizácii regionálneho školstva, cezhraničnej preprave odpadov, či...

Informačný systém slúžiaci pre výber cla musí byť prepojený s inými štátnymi systémami

Bratislava 2. júna 2020 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) pozitívne hodnotí nastavenie systému finančnej správy SR,  vďaka ktorému Slovensko včas a riadne zabezpečuje národné odvody...

Opatrenia na zmiernenie krízy sú dôležité, výrazne však ovplyvnia vývoj rozpočtu

Bratislava  22. mája 2020 - Indikátor ekonomického sentimentu Slovákov klesol na najnižšiu úroveň od roku 2009. Cielená podpora ekonomiky je v súčasnej situácii nevyhnutná a nie je...

Poslanci ocenili v pléne zistenia z kontrol NKÚ za minulý rok

Bratislava 19. mája (TASR) - Úloha Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je nezastupiteľná. Dokazuje to aj správa o výsledkoch kontrolnej činnosti úradu v minulom roku. Presvedčený je o tom...

Existencia spoločnosti MH Manažment stratila zmysel a mala by byť zrušená

Bratislava 15. mája 2020 – MH Manažment, akciová spoločnosť, ktorá spravuje takmer 250 miliónový majetok štátu v rôznych firmách, nenapĺňa základný účel jej založenia, a preto by...

Predseda K. Mitrík predloží po prvýkrát novému parlamentu kľúčové zistenia kontrolórov

Bratislava 12. mája 2020 - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) pokračoval v roku 2019 v zameraní kontroly na významné riziká súvisiace s použitím verejných financií či štátnym majetkom a najmä na...

Štát sa nemôže zbavovať zodpovednosti za školstvo či zdravotníctvo

Bratislava  6. máj 2020 – Hoci štát pred takmer dvadsiatimi rokmi zveril do správy Vyšším územným celkom (VÚC) časť školstva a zdravotníctva, zodpovednosti za výkon týchto dvoch kľúčových...

Kontrola prevozu odpadu cez hranice je nedostatočná, úrady navzájom nespolupracujú

Bratislava 17. apríla 2020 – Pravidlá cezhraničného pohybu odpadov na Slovensku sú nedostatočné a nenapĺňajú ciele, ku ktorým sa krajina zaviazala v medzinárodných dokumentoch....

Miestne samosprávy výrazne podporujú voľnočasové aktivity z vlastných zdrojov

Bratislava  8. apríla 2019 – Dotácie, ktoré poskytujú samosprávy na svoj rozvoj a zvýšenie kvality života obyvateľov išli prevažne do oblasti športu, menej do sociálnych služieb či...