Tlačové správy 2020

Učitelia upozorňujú na nekvalitné učebnice a zle nastavený systém ich výberu či distribúcie

Bratislava  14. augusta 2020 – Medzinárodné prieskumy z roku 2013 i 2018 signalizovali významné riziká, ktoré sú spojené so zabezpečovaním učebníc pre žiakov slovenských...

Slovensko zaostáva v plnení záväzkov, ktoré majú prispievať k zmierneniu negatívnych klimatických zmien či k úsporám energií

Bratislava  31. júla  2020 –  Hoci má Európska únia spoločné ciele klimaticko-energetickej politiky, štáty si môžu na ich naplnenie prijať rôzne opatrenia. Spoločná kontrolná...

Priama podpora v poľnohospodárstve bez cielenej kontroly a s dierami v legislatíve

Bratislava  23. júla 2020 – Slovenské orgány nevyužili všetky možnosti, aby zaručili efektívne a transparentné vynakladanie 450 miliónov eur[1] určených poľnohospodárom. Tento...

Protipožiarny systém obstarali štátne lesy netransparentne a bez preukázania hospodárnosti

Bratislava 10. júla 2020 – Protipožiarny kamerový systém na ochranu lesov za takmer 28 miliónov eur manažéri štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (Lesy SR) vyberali netransparentným...

Občania kontaktovali kontrolórov i počas koronakrízy, niektoré podnety úrad preverí tento rok

Bratislava 3. júl  2020 – Preverenie hospodárenia verejno-právnej RTVS, pracovno-právnych vzťahov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, či konanie...

Dobrý hospodársky rok nebol využitý na dosiahnutie prvého vyrovnaného rozpočtu verejnej správy

Bratislava  26. júna  2020 – Cieľ nulového deficitu a vyrovnaného štátneho rozpočtu v roku 2019 sa nepodarilo naplniť a v skutočnosti výdavky verejnej správy...

Kontrolóri preveria, ako bolo Slovensko pripravené na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19

Bratislava,  19. júna 2020 –  Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) vedie tím európskych kontrolných inštitúcií, ktoré spoločne skontrolujú schopnosť národných a medzinárodných...

Nezrozumiteľnosť legislatívy komplikuje ochranu osobných údajov

Bratislava  12.  jún  2020 –  Verejná správa nedostatočne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Štát nemá informácie koľko financií inštitúcie potrebujú, aby plnili...

NKÚ chce novelu zákona zabraňujúcu zneužívať inštitút osobitného zreteľa (TASR)

Púchov 9. júna (TASR) – V inštitúte osobitného zreteľa, prostredníctvom ktorého samosprávy prenajímajú alebo predávajú svoj majetok, je veľa rizík a môže byť zo strany samospráv zneužívaný na...